Jasenice - Turistické cíle - Horský penzion Severka Valašská Senice

Jasenice

21. června 2006, 09.06 | zatopený jámový lom v obci Lešná

Základní údaje: Přírodní památku Jasenice tvoří zatopený a opuštěný jámový lom na vápenec. Nachází se v obci Lešná, na jihovýchodním okraji místní části Jasenice, v nadmořské výšce 312 až 324 m. Katastrální území Lešná, okres Vsetín. Vyhlášeno 9. dubna 1991.
Celková rozloha 1,7056 ha.
 

Motiv ochrany: Unikátní odkryv spodnokřídového bloku štramberského vápence se světově známou fosilní faunou bezobratlých (korálů, mlžů, plžů, hydrozolií). Současně se jedná o naleziště chráněných druhů živočichů - rak říční.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen tělesem vápenců štramberského typu (svrchnojurské stáří - tithovce) uvnitř okolního těšínsko-hradišťského souvrství kelčského vývoje slezské jednotky. Půdním typem na vápenci jsou rendziny, v okolí kambizem typická a pseudoglejová. 

Paleontologie: Přírodní památka Jasenice je také významným zoopaleontologickým nalezištěm. V organodetritických vápencích se vyskytuje bohatá fosilní fauna bezobratlých, především amoniti (např. Protetragonites quadrisulcatus), břichonožci, mlži, ramenonožci, koráli, vápnité houby, mechovky, ježovky, aptychy a lilijice. Fauna organodetritických vápenců nebyla dosud podrobněji paleontologicky zpracována.

Botanika: V opuštěném vápencovém lomu nastala sukcese dřevin, především keřů, rostou zde např. krušina olšová (Frangula alnus), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), svída krvavá (Swida sanguinea), trnka obecná (Prunus spinosa) a javor babyka (Acer campestre). Uměle tady byla vysazena nepůvodní borovice černá (Pinus nigra). V bylinném patru se vyskytuje květena s teplomilnými a suchomilnými prvky, např. dobromysl obecná (Origanum vulgare), hadinec obecný (Echium vulgare), jehlice trnitá (Ononis spinosa), jahodník obecný (Fragaria vesca), komonice bílá (Melilotus alba), krvavec menší (Sanguisorba minor), mrkev obecná (Daucus carota), oman vrbolistý (Inula salicina), podběl obecný (Tussilago farfara), pupava obecná (Carlina vulgaris), šalvěj luční (Salvia pratensis), zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium) aj. Na prameništi nad jezírkem Jasenického lomu se nachází drobná populace orchideje kruštíku bahenního (Epipactis palustris).
 
Zoologie: Dosavadní zoologický průzkum byl zaměřen především na bezobratlé. V jezírku se vyskytuje rak říční (Astacus astacus), jehož populace pochází z nedalekého toku Buňávka, kde již vyhynul. Místní raci jsou však v důsledku potravního deficitu zakrnělí. Dále zde byla zjištěna škeble rybniční (Anodonta cygnea), několik druhů nezmarů, např. nezmar hvězdnatý (Hydra stellata), perloočky, např. lukovka jezerní (Alonopsis elongata), z buchanek je zajímavý výskyt buchanky zimní (Cyclops insignis), z pakomárovitých Parametriocnemus stylatus a Guttipelopia guttipenis aj. V okolí lomu hnízdí běžné druhy ptáků, např. pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis).
 
Hospodářské využívání, management: Území je v současnosti ohrožováno sukcesí náletových dřevin, které jsou podle potřeby průběžně  odstraňovány. Část je pravidelně kosena, nebezpečí však představují ruderální druhy rostlin šířící se z okolí. Problém s vysokou návštěvností a sešlapem v letním období (koupání v jezírku) byl vyřešen oplocením celé přírodní památky.

Tématické zařazení:

 » Turistické cíle  

 

 

 

Kontakt

Farma Severka:                                

Tomáš Mohyla 

Valašská Senice 114
756 14 Valašská Senice

IČO:64593550

DIČ:CZ7508144776

Nejsem  plátce DPH!

 

 

 

 

Mobil : 737409552

PROSÍM O ZASÍLÁNÍ SMS ZPRÁV,

JSEM ČASTO V TERÉNU A NÉ VŽDY TELEFON MŮŽU VZÍT.JAK TO PŮJDE, OZVU SE ZPĚT.

DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

ZUZKA

 

 

GPS : 

N   49° 12,747´

E 018° 06,834´

 

 Podnikatel evidován v živnosten.rejstříku pod

ID RZP:1127439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa

V kterém ročním období jezdíte na dovolenou nejraději?

na jaře

43.2%

 

v létě

19.1%

 

na podzim

17.8%

 

v zimě

19.9%

 

Počet hlasů: 1830

 

Naši partneři

 

WWW.WEB-MEDIA.CZ ZÁŽITKOVÁ AGENTURA ESENNCE
ČESKÝ ARCHIV VÍN Valašské jehněčí neduhy vyléčí

valašské království

 

stolárna Mikeska
repronis

 

Ubytování

Ubytování

Ubytování

Ubytování